Öppettider: 9:00 - 17:00
Ring: 076-945 62 22
Box 36072 400 13 Göteborg

Juristakuten har en bred & stor erfarenhet inom arbetsrätten.

Juristakuten har en bred & stor erfarenhet inom arbetsrätten.

Juristakuten

Allmänt om Arbetsrätt

Arbetsrätt är det rättsområde som reglerar och styr förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Svensk arbetsrätt bygger till stor del på enskilda avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare samt på kollektivavtal mellan arbetsmarknadens olika parter. Utöver dessa grundförutsättningar präglas området i många aspekter av sedvana inom olika branscher. Rättsområdet präglas givetvis även av lagstiftning, som reglerar allt från anställningsskydd till förebud för anställda att handskas med bolagets företagshemligheter. Majoriteten av arbetsmarknadens reglering följer dock varken av, kollektivavtal, gängse sedvana eller lagstiftning. Snarare styrs regleringen av hur dessa olika komponenter, som ofta är motstridiga, ska tillämpas och samverka med varandra. Detta avgörs av domstolarna och kan läsas ut genom noggrann analys av rådande Rättspraxis.

Vidare är ofta parterna olika starka i mål rörande arbetsrätt: det kan gälla en arbetstagare mot en stor arbetsgivare, men det kan också handla om en fackförening med stora resurser går upp mot en småföretagare.

Övringa Tjänster

Fastighetsrätt

Läs mer

Migrationsrätt

Läs mer

Avtalsrätt

Läs mer

Om oss

Läs mer