Juristakuten

Hyresrätt|Ny produktion av Bostadsrätter|Entreprenadrätt

Kontakt
Ett stort rättsområde inom juridiken

Fastighetsrätt

Fastighetsrätt är en del av civilrätten som berör lagstiftning om hantering av fastigheter. Allmän fastighetsrätt handlar ofta om avtal mellan fastighetsägare och hyresgäster eller köpare och säljare.

hyr ut en del av en fastighet för hyresvärd

Kommersiell hyresrätt

Som bekant kallas den som hyr ut en del av en fastighet för hyresvärd och den som hyr delen för hyresgäst. Inom juridiken finns det två typer av hyra vilka regleras i jordabalkens 12e kapitel, även kallat Hyreslagen. Den första typen är bostadshyra vilket är när hyresgästens hyr del fastigheten med det huvudsakliga syftet att bo där. Den andra typen är lokalhyra, som kommer att behandlas med ingående nedan.

När föreligger en tvist?

En tvist föreligger när två parter inte kan komma överens angående en specifik fråga. Kan parterna inte kan lösa tvisten på egen väg eller genom anlitandet av ombud kan en allmän domstol avgöra tvisten, detta kallas för ett tvistemål.

Det första steget i en tvistemålsprocess är att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten. Denna skall innehålla ett yrkande, rättslig grund för yrkandet tillsammans med specifika omständigheter samt bevisuppgifter.

Läs mer
Vad menas med

Entreprenadrätt?

Entreprenadrätt är en del av kontraktsrätten men är i sin karaktär annorlunda från andra kontraktuella avtalstyper. I ett entreprenadavtal ska entreprenören uppnå ett visst resultat, entreprenaden, för vilket ett pris ska fastställas. Entreprenadavtalet är ett varaktigt avtal, med vilket menas att naturaprestationen inte sker vid ett och samma tillfälle. Jämfört med vissa andra varaktiga avtal, exempelvis hyra, har entreprenadavtalet ett bestämt slut och är inte ett avtal som i princip kan fortgå utan begräsning i tiden.23 Entreprenadavtalet går således ut på att ett visst resultat ska uppnås genom utförande av vissa arbetsprestationer. Det finns många olika typer av entreprenader, allt ifrån stora kommersiella byggen där flera tusen människor arbetar till småhusentreprenader där en till två personer bygger en sommarstuga.


Vad är det för skillnad mellan kommersiell och konsumententreprenad?

Kommersiell entreprenad är mellan företag, där den ena är beställare och den andra är entreprenör. Standardavtal brukar reglera kommersiell entreprenad. Konsumententreprenad, även kallad småhusentreprenad, regleras i konsumenttjänstlagen (1985:716) (KtjL). Med småhusentreprenad menas ett uppförande eller tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, där en näringsidkare utför arbetet åt en konsument, 1 § KtjL. Ett exempel är när du som privatperson anlitar en hantverkare att utföra ett arbete, exempelvis att måla om huset.

Vi har stor erfarenhet av

Entreprenadrätt

Vi hjälper dig med entreprenadrätt och detta är de vanligast fallen, även om det också förekommer andra fall och typer.

Juristakuten

Vi hjälper dig om du är ett företag som har blivit stämd av ett annat företag eller privatperson.

Juristakuten

Du är en privatperson som inte är nöjd med jobbet som din byggare eller entreprenadfirma gjorde. Du behöver hjälp med att stämma en entreprenör.

Juristakuten

Tagsektion

Logo Mäklarjouren
Logo Arkitekt hjälpen
Logo Partnerinwest
Logo Rättdirekt
Logo Multikulti
Logo Zerohedge
Logo Plotter
Logo Newvision