preloader

Juristakuten i Göteborg!

För dig som privatperson
eller egenföretagare

Vi erbjuder kvalitativ hjälp till ett konkurrenskraftigt pris.

Kontakt

Vi vänder oss till privatpersoner, organisationer och mindre företag.

Om juristakuten

 • Verksamheten inriktas framför allt mot
 • arvs- och familjerätt
 • avtalsrätt
 • skatterätt
 • förvaltningsrätt
 • fastighetsrätt samt associationsrätt (bolagsrätt) och affärsjuridik.

 • Verksamheten omfattar aktiv rådgivning vid
 • bodelning
 • bouppteckning
 • arvskifte
 • upprättande av testamente
 • upprättande av gåvobrev
 • upprättande av äktenskapsförord
 • upprättande av deklarationer
 • upprättande av avtal och andra köpehandlingar
 • upprättande av pantbrev
 • upprättande av hyresavtal
 • ny- och ombildning av aktiebolag och andra bolagsformer
 • tillståndsärenden samt
 • civil- och förvaltningsrättsliga tvister vid domstol

Juridisk hjälp till ett rimligt pris!

Är du i akut ekonomisk eller juridisk knipa?

Har du startat ett företag utan att ha koll på de juridiska och ekonomiska delarna?

Vi på Juristakuten har arbetat aktivt med juridik och affärsekonomi i över 20 år och vårt mål har alltid varit att erbjuda högkvalitativ hjälp till ett rimligt pris. Vi har bland annat drivit och vunnit mål i Högsta domstolen (NJA 2006 s. 120).

Vi erbjuder skräddarsydda abonnemang till dig som behöver olika sorters rådgivning eller hjälp.

Vi ger expertis i enskilda fall men kan även leda processer i domstol, eller ge hjälp till ett lägre pris om du har ett företag som behöver kontinuerlig rådgivning utan att behöva anställa en jurist. Det finns även fasta priser till dig som privatperson eller för dig med ett litet företag!

Vid enklare ärenden erbjuder vi gratis rådgivning till dig i knipa. Ring oss på 076-945 62 22 så ser vi till att hjälpa dig!

Juridiska områden

Vi arbetar inom många olika juridiska områden, här följer några. Hittar du inte det område ditt ärende gäller, så är du ändå välkommen att kontakta oss. Ofta kan vi lösa de flesta juridiska problem. Klicka på respektive område för mer information.

Juridiska rådgivning

Vi åtar oss uppdrag inom en lång rad juridiska områden. Vi erhåller år av erfarenhet och expertis inom de listade områdena nedan, men besitter även stor allmän vetskap inom många fler områden. Vi riktar oss främst till privatpersoner eller företag som saknar rättsskydd eller vill ha en alternativ arvodeslösning.

Affärsjuridik
Handläggning av tvister, avtalsskrivningar, bolagsfrågor och hantering av befintliga avtal.

Processrätt
Bevisrätt, exekutionsrätt och skiljeförfarande.

Ersättningsrätt
Skadestånd inom och utom avtalsförhållande.

Försäkringsrätt
Skadeståndstvister vid person-, sak- och förmögenhetsskada samt skadestånd inom avtalsförhållanden.

Vi erbjuder femton minuter kostnadsfri juridisk rådgivning över telefon. Räcker inte tiden till och behov av juridisk hjälp kvarstår debiterar vi därefter enligt Domstolsverkets rekommendation av timtaxa.

Ni är utöver samtal per telefon varmt välkomna att hälsa på i vårt kontor i centrala Göteborg.

Beställ

Kontakt

 • 076-945 62 22

 • info@juristakuten.nu

 • Besöksadress:
  Blomstergatan 5 (Partihallarna)
  411 04 Göteborg

 • Utdelningsadress:
  Box 6110
  400 60 Göteborg

client-logo client-logo client-logo client-logo client-logo client-logo client-logo client-logo client-logo client-logo