preloader

Fri rådgivning

Länkar


Lagrummet.se är en gemensam webbplats för den offentliga förvaltningens rättsinformation. Via lagrummet.se hittar du rättsinformation hos regeringen, riksdagen, högre domstolar och statliga myndigheter.

Sveriges Domstolar är en hemsida för alla domstolar, nämnder och myndigheter inom Sveriges Domstolar. Här finns information om hur mål och ärenden går till men också aktuell information från domstolarna.


Rättshjälpsmyndigheten är en rikstäckande myndighet som hanterar rättshjälp enligt rättshjälpslagen och återkrav till staten.

Kontakt

 • 076-945 62 22

 • info@juristakuten.nu

 • Besöksadress:
  Blomstergatan 5 (Partihallarna)
  411 04 Göteborg

 • Utdelningsadress:
  Box 6110
  400 60 Göteborg

Vi vänder oss till privatpersoner, organisationer och mindre företag.

client-logo client-logo client-logo client-logo client-logo client-logo client-logo client-logo client-logo client-logo