Juristbyrå i Göteborg

Juridisk hjälp till ett rimligt pris!

Är du i akut ekonomisk eller juridisk knipa?

Har du startat ett företag utan att ha koll på de juridiska och ekonomiska delarna? Vi på Juristakuten har arbetat aktivt med juridik och affärsekonomi i över 20 år och vårt mål har alltid varit att erbjuda högkvalitativ hjälp till ett rimligt pris. Vi har bland annat drivit och vunnit mål i Högsta domstolen (NJA 2006 s. 120). Vi erbjuder skräddarsydda abonnemang till dig som behöver olika sorters rådgivning eller hjälp. Vi ger expertis i enskilda fall men kan även leda processer i domstol, eller ge hjälp till ett lägre pris om du har ett företag som behöver kontinuerlig rådgivning utan att behöva anställa en jurist. Det finns även fasta priser till dig som privatperson eller för dig med ett litet företag! Vid enklare ärenden erbjuder vi gratis rådgivning till dig i knipa. Ring oss på 076-945 62 22 så ser vi till att hjälpa dig!

Verksamheten inriktas framför allt mot:

Arbetsrätt, Fastighetsrätt, Migrationsrätt, Avtalsrätt, Överklaga Försäkringskassans beslut.

Verksamheten omfattar aktiv rådgivning vid

Bodelning, Bouppteckning, Arvskifte, Upprättande av testamente, Upprättande av gåvobrev, Upprättande av äktenskapsförord, Upprättande av deklarationer, Upprättande av avtal och andra köpehandlingar, Upprättande av pantbrev, Upprättande av hyresavtal, Ny- och ombildning av aktiebolag och andra bolagsformer, Tillståndsärenden samt, Civil- och förvaltningsrättsliga tvister vid domstol.

×