Arbetsrätt

Arbetsrätt

Arbetsrätt handlar om förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Den klargör vilka rättigheter och skyldigheter arbetstagare och arbetsgivare har gentemot varandra. Vidare omfattas förhållandet mellan fack/arbetstagarorganisation och arbetsgivare/arbetsgivarorganisation. Arbetsrätt handlar också om arbetsvillkor. Det kan gälla arbetstid, raster och deltid. Arbetsrätt är ett mycket komplext och mångfacetterat område, eftersom det även innehåller områden som diskriminering.

Fastighetsrätt

Vid fastighetsförsäljning blir en mängd olika frågor aktuella.

Vilka rättigheter har du som köpare? Vilka skyldigheter har du som säljare? Vad händer ifall det föreligger fel i fastigheten? När kan ett dolt fel anses föreligga? Vi på Juristakuten har mångårig erfarenhet av just sådana frågor. Vi jobbar med bygglovsfrågor, hyrestvister, dispyter i samband med fastighetsförvärv samt med många andra rättsområden som är relevanta i samband med fastighetsrätt. Behöver du hjälp med sådana frågor? Vänd dig då till Juristakuten. Vi erbjuder omfattande och pålitlig service till rimligt pris.

Fastighetsrätt
Migrationsrätt

Migrationsrätt

Juristakuten har arbetat med migrationsrätt i snart 25 år och våra jurister har kompetens och erfarenhet av migrationsrättsliga frågor.

Gäller det asyl, arbetstillstånd, uppehållstillstånd eller ansökan om medborgarskap? Då kan vi hjälpa dig. Utlänningslagstiftningen förändras och uppdateras ständigt, därför är det viktigt att du får ett ombud som är införstådd i och medveten om nya regler och avgöranden. Vi ser till att alltid vara informerade om nya förhållanden i syfte att på bästa sätt bistå dig i ditt ärende. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor kring eller behöver hjälp med ett migrationsrättsligt ärende. Våra jurister tar gärna emot ditt fall och erbjuder smidig och pålitlig service.

Avtalsrätt

Både privatpersoner och juridiska personer ingår avtal i princip dagligen.

Ofta resulterar ett avtalsförhållande i tvist eller missförstånd. I många fall behövs ett juridiskt ombud för att reda ut eventuella problem som uppstått i samband med avtalet. Juristakuten har arbetat med diverse avtalstvister i snart 25 år och vi har kompetens inom alla typer av avtalsförhållanden. Vi arbetar med upprättande, förhandling och granskning av avtal och kan bistå dig i alla frågor som rör avtal. Har du en fråga som rör avtal? Behöver du hjälp? Kontakta då oss på Juristakuten. Våra jurister garanterar smidig och diskret service till förmånliga priser.

Avtalsrätt
Logo Mäklarjouren
Logo Arkitekt hjälpen
Logo Partnerinwest
Logo Rättdirekt
Logo Multikulti
Logo Zerohedge
Logo Plotter
Logo Newvision