Juristbyrå Juristakuten i Göteborg erbjuder

Juridisk hjälp
till fast pris

Få jurist hjälp inom flera rättsliga områden / till företag och privatpersoner.

  076-945 62 22

Vi vänder oss till privatpersoner, organisationer och mindre företag.

Uppdrag inom en lång rad juridiska områden.

Juristakuten / Juristbyrån i Göteborg har stor erfarenhet och expertis inom affärsjuridik, processrätt, ersättningsrätt samt försäkringsrätt , men besitter även stor allmän vetskap inom många fler områden.

Vi erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning över telefon. Räcker inte tiden till och behov av juridisk hjälp kvarstår debiterar vi därefter enligt Domstolsverkets rekommendation av timtaxa.

Ni är utöver samtal per telefon varmt välkomna att hälsa på i vårt kontor i centrala Göteborg.

Affärsjuridik

Handläggning av tvister, avtalsskrivningar, bolagsfrågor och hantering av befintliga avtal.

Processrätt

Bevisrätt, exekutionsrätt och skiljeförfarande.

Ersättningsrätt

Skadestånd inom och utom avtalsförhållande.

Försäkringsrätt

Skadeståndstvister vid person-, sak- och förmögenhetsskada samt skadestånd inom avtalsförhållanden.

Fastighetsrätt

Vid fastighetsförsäljning blir en mängd olika frågor aktuella. Vilka rättigheter har du som köpare? Vilka skyldigheter har du som säljare? Vad händer ifall det föreligger fel i fastigheten? När kan ett dolt fel anses föreligga? Vi på Juristakuten har mångårig erfarenhet av just sådana frågor.

Vi jobbar med bygglovsfrågor, hyrestvister, dispyter i samband med fastighetsförvärv samt med många andra rättsområden som är relevanta i samband med fastighetsrätt. Behöver du hjälp med sådana frågor? Vänd dig då till Juristakuten. Vi erbjuder omfattande och pålitlig service till rimligt pris.

Avtalsrätt

Både privatpersoner och juridiska personer ingår avtal i princip dagligen. Ofta resulterar ett avtalsförhållande i tvist eller missförstånd. I många fall behövs ett juridiskt ombud för att reda ut eventuella problem som uppstått i samband med avtalet.

Juristakuten har arbetat med diverse avtalstvister i snart 25 år och vi har kompetens inom alla typer av avtalsförhållanden. Vi arbetar med upprättande, förhandling och granskning av avtal och kan bistå dig i alla frågor som rör avtal.

Har du en fråga som rör avtal? Behöver du hjälp? Kontakta då oss på Juristakuten. Våra jurister garanterar smidig och diskret service för förmånliga priser.

Migrationsrätt

Juristakuten har arbetat med migrationsrätt i snart 25 år och våra jurister har kompetens och erfarenhet av migrationsrättsliga frågor. Gäller det asyl, arbetstillstånd, uppehållstillstånd eller ansökan om medborgarskap? Då kan vi hjälpa dig.

Utlänningslagstiftningen förändras och uppdateras ständigt, varför det är viktigt att du får ett ombud som är införstådd i och medveten om nya regler och avgöranden. Vi ser till att alltid vara informerade om nya förhållanden i syfte att på bästa sätt bistå dig i ditt ärende.

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor kring eller behöver hjälp med ett migrationsrättsligt ärende. Våra jurister tar gärna emot ditt fall och erbjuder smidig och pålitlig service.

Alkohol- och tobakstillstånd

Behöver du ett tobak/alkoholtillstånd till din verksamhet? Vi på Juristakuten hjälper dig med att få ett godkänt tillstånd så snart som möjligt. Vi upprättar en ansökan och ett egenkontrollprogram samt sköter kontakten med myndigheter och förvaltningar. Vi kan även hjälpa med överklagande eller komplettering av tidigare nekade ansökningar.

Juristakuten.nu kan dessutom hjälpa dig med att införskaffa och upprätthålla ett tobakstillstånd. På grund av nya lagar blir det för varje år svårare att behålla sitt tobakstillstånd. Vi ser till att du inte behöver bekymra dig om det.

Vi erbjuder diskret, smidig och kostnadseffektiv service. Just nu erbjuder vi oss att sköta tillståndsärenden för 10 000 kr exklusive moms.

Kontakt

 • 076-945 62 22

 • info@juristakuten.nu

 • Besöksadress:
  Blomstergatan 5 (Partihallarna)
  411 04 Göteborg

 • Utdelningsadress:
  Box 6110
  400 60 Göteborg

client-logo client-logo client-logo client-logo client-logo client-logo client-logo client-logo client-logo client-logo